Prihlásenie

Možnosti stmievateľných a senzorických LED trubíc Inles

Stmievateľné LED trubice

Jedným z voliteľných vyhotovení LED trubíc Inles sú stmievateľné trubice. Na rozdiel od klasických fluorescenčných trubíc, kde na stmievanie protrebuje každá trubica špeciálny predradník a regulačný prvok, stmievateľné LED trubice Inles je možné regulovať obyčajným otočným regulátorom, aký sa používal pri klasických žiarovkách. Navyše, vychádzajúc z použitia pre žiarovky, obyčajné regulátory sú stavané na niekoľko stoviek wattov príkonu pripojených svietidiel, a teda jedným regulátorom je možné ovládať naraz desiatky trubíc.

Led trubice so senzorom

Stmievaním sa možnosti LED trubíc Inles nekončia. K dispozícii je aj voliteľné vyhotovenie LED trubíc s pohybovým senzorom. Senzor osadený v trubici ju spína na plný výkon len v prípade, že detekuje pohyb v okolí trubice s rozsahom 5 – 8m – obzvlášť výhodné na osvetlenie dlhých chodieb, kedy je naplno osvetlený skutočne len priestor kade človek prechádza, samozrejme v efektívnom okruhu svietidla. Aj keď je trubica senzorom nezapnutá, svieti na približne 10% výkonu, takže chodba je orientačne osvetlená, avšak s desatinovou spotrebou elektrickej energie.

RSS novinky

Pomôcka pre odber noviniek